Lid worden !!

Na het online invullen van onderstaand formulier krijg je een mail toegestuurd waarin je wordt gevraagd om je aanmelding te bevestigen.
Na deze bevestiging is je aanmelding pas definitief.
Contributie bedraagt per 01-07-2019 :

€ 90,00 voor jeugdleden
€ 150,00 voor senioren

Contributie graag overmaken op het volgende rekening nummer : NL77 RABO 0123 7010 23

Het lidmaatschap van de vereniging loopt elk seizoen van 1 juli t/m 30 juni en wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
Indien in de loop van het jaar het lidmaatschap eindigt,blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
Zonder tegenbericht,wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.