VOETBALVERENIGING IRENE'58 DEN HOUT
Algemene ledenvergadering 30 mei

Algemene ledenvergadering maandag 30 mei 2022

Namens het bestuur van v.v.Irene’58 nodigen we u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op maandag 30 mei om 19:00 in onze kantine aan het ruiterspoor 21 te Den Hout.

De agenda:
• Opening door Niek de Jongh, voorzitter Irene’58.
• Ingekomen stukken.
• Jaarverslag seizoen 2020/2021.
• Jaarverslag van onze penningmeester 2020/2021.
• Verslag van onze kascommissie. Goedkeuring.
• Verkiezingen voor de kascommissie 2022/2023.
• Verkiezingen bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar. Voorzitter: Niek de Jongh. Secretaris: Thijs van den Hout Penningmeester: Joey Boelaars • Nieuwe bestuursleden. Tot nu toe geen.
• Contributie seizoen 2022/2023.
• Update nieuw complex
• Rondvraag.
• Sluiting van de vergadering.

Onderwerp aandragen? Deze graag voor 29 mei insturen via hoofdbestuur@irene58.nl Kandidaten voor een bestuurs- of commissiefunctie kunnen zich aanmelden voor maandag 30 mei via het hoofdbestuur@irene58.nl