VOETBALVERENIGING IRENE'58 DEN HOUT
Inschrijven

Contributie bedraagt per 01-07-2020
€ 100,00 voor jeugdleden.
€ 160,00 voor senioren.

Contributie graag overmaken op het volgende rekening nummer: NL77 RABO 0123 7010 23.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt elk seizoen van 1 juli t/m 30 juni en wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Indien in de loop van het jaar het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Zonder tegenbericht, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Gender:
Geboortedatum:
--
Nationaliteit:
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Email: