Contact

Contact gegevens :

VV Irene '58
Ruiterspoor 21
4911 BA Den Hout
P: 0162-451006

Club informatie :

KNVB nummer : BBJF91H
Wedstrijdzaken :
Wedstrijdsecretaris / website : wedstrijdzaken@irene58.nl
Jeugdzaken : jeugdcommissie@irene58.nl
Senioren : hoofdbestuur@irene58.nl
kantinebeheer : kantine@irene58.nl


Contributie bedraagt per 01-07-2019 :

€ 90,00 voor jeugdleden
€ 150,00 voor senioren

Contributie graag overmaken op het volgende rekening nummer : NL77 RABO 0123 7010 23

Het lidmaatschap van de vereniging loopt elk seizoen van 1 juli t/m 30 juni en wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
Indien in de loop van het jaar het lidmaatschap eindigt,blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
Zonder tegenbericht,wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.