VV Irene'58

Vandaag is het 21-06-2018 17:43:34

Contact gegevens :

VV Irene '58
Ruiterspoor 21
4911 BA Den Hout
P: 0162-451006

Club informatie :

KNVB nummer : BBJF91H
Wedstrijdzaken : 06-30228300
Wedstrijdsecretaris / website : frank@irene58.nl
Jeugdzaken : jeugdbestuur@irene58.nl
Senioren : hoofdbestuur@irene58.nl

Het jeugdbestuur heeft besloten om contactpersonen per leeftijdscategorie aan te stellen.
Dus bij vragen/opmerkingen kun je terecht bij deze personen.
Voor verschillende teams zijn we nog op zoek naar trainers/leiders.
Heb je interesse neem contact op met de juiste contactpersoon!!


Functie Naam Mobiel
JO11 Christian Budde 06-54711317
JO13 Marlies de Wit-Kuijpers 06-41455265
JO15 Kees van Zon 06-20451137
JO9 Christian Budde 06-54711317

Contributie bedraagt per 01-07-2017 :

€ 80,00 voor jeugdleden
€ 140,00 voor senioren

Contributie graag overmaken op het volgende rekening nummer : NL77 RABO 0123 7010 23

Het lidmaatschap van de vereniging loopt elk seizoen van 1 juli t/m 30 juni en wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
Indien in de loop van het jaar het lidmaatschap eindigt,blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
Zonder tegenbericht,wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.